Budowa placu zabaw w Korycinie

    Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej, przy wsparciu Gminy Korycin, złożyło wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Fundusz Biebrzański” o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” inwestycji pn. „Budowa placu zabaw w Korycinie”.

    Plac zabaw powstanie na działce przekazanej Towarzystwu nieodpłatnie przez Gminę Korycin, a  leżącej tuż obok rozbudowywanego właśnie przedszkola w Korycinie. Będzie on otwarty i dostępny bez ograniczeń dla wszystkich mieszkańców gminy i zdecydowanie pozytywnie wpłynie na poprawę jakości życia poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej, turystycznej, sportowej i rekreacyjnej oraz poprawi bezpieczeństwo i estetykę przestrzeni publicznej. Plac zabaw będzie kolejnym tego typu rekreacyjnym miejscem wypoczynku dla naszych mieszkańców. Dzieci i młodzież mogą obecnie korzystać z przestrzeni zabawowej na Rynku w Korycinie, zaś kolejne miejsca zabaw powstają na terenie przy zalewie w Korycinie, gdzie będą dwa place z urządzeniami dla dzieci młodszych i starszych oraz mini golf.

     Koszt zadania wynosi 229 939 zł i w całości będzie sfinansowany z środków unijnych. Planowany termin oddania do użytku – koniec sierpnia 2018 roku.

Skip to content