Trzy nowe inwestycje oddane do użytku w 2021 roku

Dzięki działaniom lokalnego samorządu centrum Korycina zyskało nowoczesny,
funkcjonalny wygląd, przybyło miejsc parkingowych, pojawiła się publiczna toaleta,
miasteczko ruchu drogowego czy plac zabaw.

Inwestycje w szczegółach przedstawiają się następująco:   

„Rewitalizacja części centrum Korycina – remont budynku, budowa miasteczka
ruchu drogowego, placu zabaw oraz utwardzenie terenu”

Wykonano: remont budynku gospodarczego na potrzeby serwisu i magazynu,
miasteczko ruchu drogowego i plac zabaw dla dzieci, zakupiono urządzenia placu zabaw
oraz 40 szt. rowerów wraz z wyposażeniem i akcesoriami, maty i znaki drogowe.
Wartość projektu – 599 721,09 zł. Dofinansowanie – 85% wydatków w kwocie
507 637,90 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.

Rozwój turystyki aktywnej napędzanej dziedzictwem pogranicza”

W ramach inwestycji powstały w centrum Korycina miejsca parkingowe wraz z
oświetleniem, publiczną toaletą i ekranem multimedialnym na materiały promocyjne i
informacyjne.
            Zadanie wykonaliśmy w ramach programu transgranicznego Interreg Litwa –
Polska wspólnie z partnerem litewskim – Rejonem Wileńskim.

            Wartość projektu – 510 128,66 Euro, dofinansowanie – 433 609,35 Euro.  

            Powstała również pierwsza w Powiecie Sokólskim i jedna z niewielu w
województwie podlaskim droga o nawierzchni betonowej, wykonana z betonu
cementowego C30/37 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi
gminnej nr 103956B od drogi krajowej nr 8 – Białystoczek, gm. Korycin”
.


Długość przebudowanego odcinka wynosi 2940,10m, a prace zostały wykonane
kompleksowo, łącznie z budową chodnika, przepustów pod jezdnią, obustronnego
pobocza gruntowego oraz odwodnieniem powierzchniowym.


            Inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 910 982,26
zł. Całkowita wartość zadania – 1 844 044,34 zł


2021 rok przyniósł również dodatkowe wyposażenie Parku Kulturowego Korycin –
Milewszczyzna w ramach projektu multimedialnego pn. „Nowoczesne, multimedialne
ekspozycje Parku Kulturowego Korycin – Milewszczyzna”.


Park został wyposażony w 20 kompletów okularów wirtualnej rzeczywistości VR, dzięki
którym można odbyć wirtualną wycieczkę po jego atrakcjach, obejrzeć filmy oraz
zdjęcia 360 o , a także rozwiązać quiz. Została także opracowana interaktywna aplikacja
do kiosku multimedialnego. Zakupiono 40 sztuk bezprzewodowych zestawów
przewodnickich.

Jednym z wyjątkowych miejsc Parku Kulturowego jest oszklona wiata edukacyjna, w
której znajdują się fragmentu fundamentów dawnego dworu. W ramach projektu została
przygotowana kilkuminutowa prezentacja multimedialna ukazująca życie dworskie, która
jest wyświetlana o zmroku i w nocy na ścianach wiaty, za pomocą projektorów. 

Ponadto zostały zamontowane żaluzje zabezpieczające do wiaty edukacyjnej
znajdującej się na dziedzińcu Folwarku Milewszczyzna.

Wartość projektu – 242 936,00 zł. Dofinansowanie – 80% wydatków w kwocie
194 348,80 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.

Skip to content