Tak było – Tak jest – zdjęcia inwestycji gminnych

Infrastruktura plaży nad zalewem w Korycinie

Tak było:

Tak jest :

Miasteczko ruchu drogowego z palcem zabaw

Tak było:

Tak jest :

Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie

Tak było :

Tak jest :

Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna

Tak było :

Tak jest :

Parking wraz z publiczną toaletą w Korycinie

Tak było :

Tak jest :

Jedyna w Powiecie Sokólskim droga betonowa w miejscowości Białystoczek

Tak było :

Tak jest :

Modernizacja Rynku w Korycinie

Tak było :

Tak jest :

Zalew Szumowo-Olszynka

Tak było :

Tak Jest

Skip to content