Rozbudowa Przedszkola

Rozbudowa Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie

      Już w 2009 roku wykonaliśmy dokumentację techniczną na rozbudowę przedszkola i przez wiele lat trwały intensywne poszukiwania środków zewnętrznych na finansowe wsparcie tej inwestycji, podobnie jak przy innych przedsięwzięciach. Jej wartość sięgająca 2,5 mln zł była i jest nie do samodzielnego udźwignięcia przez budżet gminy. Niestety, przez długi okres czasu żadne fundusze zewnętrzne nie przewidywały wsparcia budowy dużej infrastruktury przedszkolnej na obszarach wiejskich. Swoją szansę dostrzegliśmy w nowej perspektywie unijnej na lata 2014 -2020, w programie transgranicznym Litwa – Polska. Po stronie litewskiej znaleźliśmy partnera – Samorząd Birstonas, który również planował działania w swoim Przedszkolu „Skowronek”. Wiele pracy włożyliśmy we wspólne przygotowanie wniosków. Liderem projektu jest Gmina Korycin, a całkowita wartość przedsięwzięcia po obu stronach granicy wynosi 998 187,95 EURO, w tym dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 848 459,75 EURO (85%).

       Celem głównym jest wzrost jakości życia poprzez promowanie i wdrażanie wysokiej jakości usług wczesnej edukacji w litewskim i polskim obszarze transgranicznym.

     Działania w projekcie obejmują przebudowę i rozbudowę przedszkola w Korycinie (ok. 2,5 mln. zł) oraz zakup wyposażenia kuchni przedszkolnej i budowę nowego placu zabaw w przedszkolu w Birstonas (ok. 1,6 mln. zł). Przewidziane są również wspólne warsztaty doskonalenia kompetencji dla nauczycieli po obu stronach granicy, pikniki rodzinne dla przedszkolaków, nauczycieli i rodziców. Pozwolą one uczestnikom z obu krajów poznać siebie nawzajem i wymienić doświadczenia. Przyczynią się do wzmocnienia więzi transgranicznej, a także posłużą do wymiany dobrych praktyk w celu dalszej pracy z dziećmi.

     Kwalifikując się do dofinansowania osiągnęliśmy wielki sukces, gdyż konkurencja po te środki była wyjątkowo duża. Na początku 2017 roku Gmina Korycin podpisała z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej, pełniącym funkcję instytucji zarządzającej Programem INTERREG V-A Litwa – Polska, umowę w sprawie realizacji projektu pn. „Transgraniczna Sieć Wczesnej Edukacji”. Potem przyszedł czas na aktualizację dokumentacji, procedury przetargowe, wyłonienie wykonawców, inspektora nadzoru, ustalenie współpracy, obiegu dokumentów, terminów spotkań i zaplanowanych wydarzeń.

      Obecnie trwają intensywne prace budowlane, które w Przedszkolu w Korycinie mają się zakończyć do 31 maja 2018 roku. Natomiast cały projekt zamknie się z początkiem 2019 roku.

      Spełnia się jedno z naszych marzeń i najważniejszych priorytetów Gminy Korycin – we wrześniu 2018 roku najmłodsi mieszkańcy gminy rozpoczną swoją przygodę z edukacją w rozbudowanym, nowoczesnym i przyjaznym dzieciom przedszkolu.

Skip to content