Rewitalizacja i urządzenie placu w Korycinie

     Projekt ma na celu rewitalizację i urządzenie placu w centrum Korycina poprzez nadanie mu funkcji placu dla obsługi mieszkańców i osób przyjezdnych. Zaplanowane działania w projekcie zakładają:
– uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie nie wykorzystanego terenu, w wyniku którego powstaną nowe miejsca parkingowe (w tym dla osób niepełnosprawnych),
– poprawę bezpieczeństwa publicznego w wyniku oświetlenia placu i zamontowania monitoringu ulicznego,
– poprawę estetyki poprzez nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni publicznej – budowa małej infrastruktury – ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, toaleta publiczna,
– ponadto na placu zostanie umieszczona tablica ledowa umożliwiająca wyświetlanie niezbędnych informacji związanych z lokalnymi atrakcjami turystycznymi oraz możliwy będzie dostęp do bezpłatnego Internetu (Hotspot).

    Zrewitalizowany plac stanie się również bazą umożliwiającą prowadzenie szerokich akcji w zakresie promocji i profilaktyki zdrowotnej tj. przystanek Mammobus, akcja Oddaj Krew, ultrasonograficzne badania przesiewowe małych dzieci w Ambulansie Fundacji Ronalda McDonalda itp.

    Gmina Korycin złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Fundusz Biebrzański” o dofinansowanie powyższej inwestycji środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.  Przewidywany koszt realizacji projektu wynosi 461 579,30 zł, a wysokość dofinansowania to 85%. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu i mamy nadzieję na realizację tego zadania jeszcze w 2018 roku.

Skip to content