Wniosek o wypłatę grantu z załącznikami do pobrania – projekt pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Korycin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Pliki do pobrania:

Skip to content