Informacja

   Gmina Korycin  informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Korycin w 2016 r.” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”, Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

     Kwota dotacji wynosi  31.809,00 zł. Wyroby azbestowe zostaną usunięte z 37 nieruchomości z terenu Gminy przez firmę MPK  PURE HOME Sp. z o.o.  Spółka komandytowa, ul. Kołobrzeska 5, 07- 401 Ostrołęka.

Skip to content