Fundusz Dróg Samorządowych

16 grudnia 2020 Gmina Korycin podpisała umowę o dofinansowanie z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie zadania jednorocznego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr  103956B od drogi krajowej nr 8- Białystoczek, gm. Korycin” realizowanego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. 

Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych „Kruszbet” Spółka Akcyjna, ul. Bakałarzewska 86, 16-400 Suwałki.

Inwestycja kosztować będzie 1 844 044,340 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 910 982,26 zł. Całkowita wysokość wkładu własnego Gminy Korycin wyniesie 933 062,08 zł.

Okres realizacji zadania od 1 grudnia 2020 do 31 sierpnia 2021. 

Planowane efekty rzeczowe projektu:
 Jezdnia:                             2 940,10 m
 Chodnik:                             261,33 m
 Pobocze (utwardzone - opaska):       5 658,47 m
 Odwodnienie:                         5 658,47 m

Skip to content