Informacja dotycząca wyrobów zawierających azbest

Gmina KORYCIN informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Korycin.” jest dofinansowane w 2021 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania…

Więcej...

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Korycin zaprasza mieszkańców sołectw: Dzięciołówka, Gorszczyzna, Rudka, Zakale do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości  „Mielewszczyzna” na „ Milewszczyzna”. Ankiety konsultacyjne od mieszkańców będą przyjmowane od 18 listopada 2021 r. do 30 listopada…

Więcej...

Informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za współpracę oraz propagowanie najważniejszego badania prowadzonego przez statystykę publiczną jakim jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zebrane dane będą służyć do opracowania strategii rozwojowych kraju, pozwolą też…

Więcej...

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE MIKROINSTALACJI OZE

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE MIKROINSTALACJI OZE WRAZ Z LISTĄ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH A. INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE (PV, panele fotowoltaiczne) Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem…

Więcej...

III ogłoszenie o zamówieniu na “Infrastrukturę rekreacyjną na plaży przy zbiorniku retencyjnym Szumowo-Olszynka – zagospodarowanie plaży”.

Ogłoszenie o zamówieniuDostawy“Infrastruktura rekreacyjna na plaży przy zbiorniku retencyjnym Szumowo-Olszynka – zagospodarowanie plaży” SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KORYCIN 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659361 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.)…

Więcej...

O G Ł O S Z E N I E

Korycin, dnia 01.09.2021 r.  GR. 6131.2.2021 O G Ł O S Z E N I E Gmina Korycin prowadzi sprzedaż drewna opałowego (suchego, rąbanego), liściastego: brzoza, dąb, wierzba pozyskanego w ramach zabiegów gospodarczych na terenie zieleni oraz…

Więcej...

Nabór wniosków mikrodotacyjnych

Nabór wniosków mikrodotacyjnych w ramach I Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych będzie trwać do przyszłego poniedziałku 6 września do godziny 23:59. Konkurs jest realizowany w ramach, objętej Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, Inicjatywy Podlaskie…

Więcej...

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

16 grudnia 2020 Gmina Korycin podpisała umowę o dofinansowanie z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie zadania jednorocznego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 103956B od drogi krajowej nr 8- Białystoczek, gm. Korycin” realizowanego w ramach „Funduszu Dróg…

Więcej...

Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup…

Więcej...

Informacja rzecznika prasowego prezesa GUS

W związku z pytaniami dotyczącymi odmów udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 informuję, że w przypadku gdy respondent definitywnie odmawia realizacji obowiązku spisowego urzędy statystyczne w województwach przygotowują odpowiednie wnioski i składają zawiadomienie o…

Więcej...

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2021/2022do Przedszkola w Korycinie i Punktu Przedszkolnego w Bombli Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym wprowadzonym Zarządzeniem nr 1/.2021 Wójta Gminy Korycin  z dnia 21 stycznia 2021 roku w dniach od 02…

Więcej...

Informacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

ZGŁOŚ NIELEGALNE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych…

Więcej...
Skip to content