Komunikat Wójta Gminy Korycin w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19,

 od dnia 26 października 2020 r. do odwołania 

Urząd Gminy Korycin, GOPS i GOKSiT w Korycinie nie obsługuje interesantów bezpośrednio.

Czas pracy: w godz. 8.00 – 14.00

W czasie urzędowania drzwi wejściowe do budynku będą zamknięte. W przypadkach osobistego stawiennictwa należy użyć dzwonka zamieszczonego przy drzwiach wejściowych urzędu. Osobiście załatwiane będą wyłącznie bardzo pilne, wymagające osobistego kontaktu sprawy, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z właściwym pracownikiem urzędu, GOPS-u i GOKSiT-u.

W celu załatwienia spraw urzędowych proszę kontaktować się z Urzędem i GOPS:

Telefonicznie z Urzędem Gminy:

Sekretariat  tel. 85 722 91 81  fax  85 722 91 80

Wójt  Gminy  tel. 85 722 91 81 lub 512 363 957

Skarbnik Gminy tel. 85 722 91 92 lub 512 363 973

Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste  tel. 85 722 91 97

Stanowiska pracy:

Oświata i działalność gospodarcza tel. 85 722 91 98

Gospodarka  nieruchomościami, ochrona  środowiska i rolnictwo tel. 85 722 91 95

Inwestycje, zamówienia  publiczne  i gospodarka przestrzenna tel. 85 722 91 96

Wymiar podatków i opłat  tel. 85 722 91 93

Telefonicznie  z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Korycinie:

Kierownik GOPS  tel. 85 722 91 91   

Pracownicy socjalni tel. 85 722 91 90 lub 572 285 276

Świadczenia rodzinne i wychowawcze tel. 85 722 91 83

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.

Poprzez pozostawienie korespondencji w skrzynce „korespondencja” znajdującej się przy wejściu do siedziby Urzędu.

Pisma w wersji elektronicznej należy składać na adres a-mail:  sekretariat@korycin.pl lub przez platformę ePUAP.

Gotowe dokumenty będą wysyłane pocztą lub interesanci będą powiadamiani telefoniczne o możliwości odbioru.

Prosimy o dokonywanie wszelkich płatności drogą elektroniczną na rachunek bankowy gminy  44 8077 0000 0000 0101 2000.

WÓJT
Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content