Fundusz Biebrzański zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne

www.dreamsart.pl

PROGRAM

spotkania informacyjno-konsultacyjnego z mieszkańcami

realizowanego w ramach projektu nr RPPD.09.01.00-20-0379/19 pt.: „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na 2020 rok” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Miejsce i termin:

  • 08.10.2020 – biuro Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, Plac Kościuszki 21, Suchowola
  • 09.10.2020 r. – Moniecki Ośrodek Kultury, ul. Białostocka 25, Mońki
  • 12.10.2020 r. – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku, ul. Rynek 23, Lipsk

Program:

godzinytematyka
10.00-11.00Przedstawienie głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański wraz z informacją o planowanych naborach wniosków.
Omówienie zasad ubiegania się o środki w ramach planowanego konkursu na zakładanie działalności gospodarczej wraz z przedstawieniem zobowiązań wynikających ze zmiany rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Z uwagi na obowiązujące zasady bezpieczeństwa w związku z trwającą pandemią koronawirusa prosimy wszystkich uczestników o zabranie maseczek.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: tel. 85 712 83 07.

Link do naszej strony z informacją o spotkaniu : http://biebrza-leader.pl/aktualnosc/zapraszamy-na-spotkania-informacyjno-konsultacyjne .

Pliki do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content