Podpisano umowę na dofinansowanie projektu pt. ”Nowoczesne, Multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna”

W dniu 10.07.2020 r. Wójt Gminy Korycin podpisał z Marszałkiem Województwa Podlaskiego umowę na dofinansowanie projektu pt. ”Nowoczesne, Multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna” w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Projekt realizowany będzie w Parku Kulturowym Korycin – Milewszczyzna i  przewiduje szereg nowych atrakcji kulturowych opartych na wirtualnej rzeczywistości, interaktywnych rozrywkach, nowoczesnych  ekspozycjach.

W ramach projektu planuje się wykonanie zabudowy otwartej części wiaty edukacyjnej, w formie żaluzji lub przesuwanych paneli, która  będzie miała na celu zabezpieczenie obiektu oraz wystaw tematycznych i ekspozycji przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Zostaną także zakupione okulary wirtualnej rzeczywistości VR, aplikacja VR, która składać się będzie z wirtualnej wycieczki panoramami terenów grodziska, ziemi korycińskiej.

Zakupione zostaną również filmy, dzięki którym możliwe będzie oglądanie przedstawianych obrazów oraz pakiet pytań pozwalających na stworzenie losowych niepowtarzających się zestawów do gry dot. wiedzy o dziedzictwie kulturowym i historycznym. Planuje się również zakup aplikacji do kiosku multimedialnego o wojach, uzbrojeniu oraz dawnym życiu Słowian oraz zestaw przewodnicki, który umożliwi niezależne obsługiwanie 2 grup przez 2 przewodników.

Zwiedzający będą mogli aktywnie uczestniczyć w procesie poznawczym oraz zdobywać nową wiedzę historyczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content