Możliwość ulgi podatkowej dla przedsiębiorcy realizującego nową inwestycję na terenie Gminy Korycin!!!!

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem na terenie Gminy Korycin na spotkanie w dniu 15 lipca 2020 r. (środa) o godz. 10.00 w sali GOKSiT w Korycinie, podczas którego przedstawiciele Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawią kryteria ilościowe i jakościowe otrzymania pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT.Realizuj nowe inwestycje w Gminie Korycin – to się naprawdę opłaca!!!

INWESTUJ I KORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ DLA TWOJEJ FIRMY

Przedsiębiorca realizując nową inwestycję na terenie gminy Korycin może skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji

w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Nowa inwestycja to:

  • Utworzenie nowego przedsiębiorstwa
  • Zwiększenie zdolności produkcyjnej
  • Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów
  • Zmiana procesu produkcyjnego
  • Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa

Wysokość pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT– wynosi:

50 % dla dużego przedsiębiorcy

60 % dla średniego przedsiębiorcy,

70 % dla małego i mikroprzedsiębiorcy

poniesionych kosztów kwalifikowanych.

NAJWYŻSZA POMOC PUBLICZNA W KRAJU

Na zrealizowanie inwestycji i skorzystanie z ulgi podatkowej przedsiębiorca otrzymuje 15 lat, licząc od dnia otrzymania decyzji o wsparciu.

Aby otrzymać pomoc publiczną projekt inwestycyjny musi spełnić kryteria ilościowe
i jakościowe

kryterium ilościowe  – minimalne nakłady inwestycyjne, które musi ponieść przedsiębiorca
w gminie Korycin.

 
20 mln zł   – duży przedsiębiorca

  4 mln zł   – średni przedsiębiorca

  1 mln zł   – mały przedsiębiorca

  400 tyś zł – mikroprzedsiębiorca

kryterium  jakościowe – ilość punktów dotycząca projektu inwestycyjnego do uzyskania
w gminie Korycin 4.

NAJNIŻSZA ILOŚC PUNKTÓW W KRAJU

Pomoc publiczną mogą otrzymać:

– firmy z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz.

– firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, m.in.: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne.

Szczegółowy zakres działalności, na które nie wydaje się decyzji o wsparciu zawarty jest
w Rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

UWAGA!

Decyzję o wparciu nowej inwestycji na gruntach prywatnych i publicznych  wydaje 

SUWALSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

ul. T. Noniewicza 49  16-400 Suwałki    ul.  A. Mickiewicza 15  19-300 Ełk

     87 565 22 17     87 610 62 72

suwalki@ssse.com.pl    elk@ssse.com.pl

Szczegółowe informacje:

www.ssse.com.pl

Przedsiębiorców  zainteresowanych  inwestowaniem w gminie Korycin obsługuje Wydział Obsługi Inwestora w Suwałkach.

tel./fax  87 565 22 17
tel./fax  87 565 24 49
e-mail: suwalki@ssse.com.pl
e-mail: ssse@ssse.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content