Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Wójt Gminy Korycin – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

         Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Korycin. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

1. Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r. Kandydat na rachmistrza zobowiązany jest w tym terminie złożyć wniosek wraz z klauzulą informacyjną  RODO (załączniki do niniejszego ogłoszenia) w Urzędzie Gminy Korycin ul. Knyszyńska 2a w godzinach pracy Urzędu.

     Dodatkowych informacji udziela Pani Joanna Kulesa – Nasuta Sekretarz Gminy tel. 504170285.

2. Liczba rachmistrzów terenowych w Gminie Korycin – 2

3. Zgodnie z zapisami ustawy o powszechnym spisie rolnym 2020 nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych jest otwarty i konkurencyjny.

4. Naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych dokonuje się spośród osób:

  • pełnoletnich;
  • zamieszkałych na terenie danej gminy;
  • posiadających, co najmniej średnie wykształcenie;
  • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  • które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne, przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną.

6. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

7. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu.
W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydata.

8. Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostają wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu (od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisują umowy zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego (ZWKS).

Uwaga: Jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

9. Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

  • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
  • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez CBS;
  • przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.

        Szczegółowe informacje dostępne są na stronie SPISROLNY.GOV.PL

        Załącznik: wniosek wraz z klauzulą informacyjną RODO

Korycin, dnia 15 czerwca 2020 r.

WÓJT
Mirosław Lech

Załączniki do treści:
Wniosek + oświadczenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content