ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WSPIERA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W dniu 10 czerwca 2020 roku Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił Gminie Korycin wsparcia finansowego w kwocie 10 000,00 złotych na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ww. kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrej Górze.

Gmina Korycin zakupiła dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) wraz z dodatkowym wyposażeniem. Całkowita wartość zakupionych samochodów wraz z wyposażeniem wyniosła 1 845 000,00 zł z czego 1 568 250,00 zł (85%) stanowi dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 60 000,00 zł stanowi dofinansowanie otrzymane z budżetu Powiatu Sokólskiego, zaś kwota 10 000, 00 zł stanowi dofinansowanie otrzymane z budżetu Województwa Podlaskiego. Pozostałą kwotę 206 750 zł stanowią środki własne Gminy Korycin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content