Komunikat Przewodniczącej Rady

Korycin, dnia 8 czerwca 2020 r.

Komunikat Przewodniczącej Rady Gminy Korycin

       Na sesji Rady Gminy Korycin, która odbędzie się w dniu 1 lipca 2020 r. odbędzie się debata dotycząca raportu o stanie gminy.

        W debacie tej, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Korycin (art. 28 aa ust. 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).

        Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Korycin, pisemne zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie należy złożyć do dnia 30 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2 a, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, w Sekretariacie.

        Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Plik do pobrania:
Zgłoszenie do debaty.

Przewodniczący Rady
Iwona Chwiećko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content