O G Ł O S Z E N I E

 Korycin, dnia 5 czerwca 2020 r.

GR.6840.2.2020

O G Ł O S Z E N I E    O      P R Z E T A R G A C H

         Wójt Gminy Korycin na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i  284) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych  nieruchomości,  stanowiących własność Gminy Korycin:

Więcej informacji dot. ww. przetargu znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin w zakładce: Strona główna – Przetargi – Przetargi 2020 rok

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content