Szanowni Państwo!

W związku z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych  rozwiązań w okresie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że do dnia 7 czerwca 2020 roku zadania Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie  będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia  MEN od dnia 25 maja  2020 roku do dnia 7 czerwca 2020 roku szkoła biorąc pod  uwagę wytyczne GIS oraz MEN zorganizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi dla wszystkich chętnych uczniów z klas I-III. Realizacja podstawy programowej w tych klasach odbywać się będzie z formie ustalonej przez dyrektora szkoły. W tych dniach  szkoła zapewni również możliwość konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych oraz innych wskazanych przez uczniów klas VIII.

Na zajęcia odbywające się w szkole w dniach od 25 maja do dnia 7 czerwca 2020 roku dowożenie nie będzie organizowane.

Wójt Gminy Korycin
Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content