ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBSZARU GMINY KORYCIN

Informuję , że w najbliższym czasie planujemy wszcząć postępowanie mające na celu dokonanie zmian w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Korycin (Uchwała Rady Gminy Korycin XXVII/147/05 z dnia 2005-10-14 oraz Uchwała Rady Gminy Korycin XXXVI/224/2010 z dnia 2010-06-29 ). Przedmiotowy plan obejmuje swym zasięgiem głównie miejscowość Korycin.
W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o przesłanie drogą mailową wniosku z proponowaną zmianą (wniosek powinien zawierać nr działki z informacją o dotychczasowym i planowanym jej przeznaczeniu oraz imię i nazwisko wnioskodawcy jak również ewentualną mapę z naniesionym rysunkiem poglądowym).
Wnioski przyjmowane będa do dnia 12 maja 2020 roku na adres mailowy: sekretariat@korycin.pl


Mirosław Lech
Wójt Gminy Korycin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content