Stanowisko Zarządu ZGWRP w sprawie terminu wyborów na Prezydenta RP

W dniu wczorajszym Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej podjął stanowisko dotyczące przeprowadzenia wyborów i referendów w stanie epidemii koronawirusa w Polsce. Członkowie Zarządu (wśród których jest również pan Mirosław Lech – Wójt Gminy Korycin) to samorządowi praktycy, pełniący aktualnie obowiązki wójtów/ burmistrzów.

„W obecnym stanie narastającego zagrożenia kierujemy się przede wszystkim troską o zdrowie i życie naszych mieszkańców, ale również pracowników samorządowych. W urzędach gmin wprowadzone zostały procedury ograniczające bezpośredni kontakt z interesantami. Kalendarz wyborczy nakłada na nas konkretne obowiązki dotyczące np. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, podawania do publicznej wiadomości obwieszczeń wyborczych, przygotowania lokali itp. Jest to wręcz niemożliwe do zrealizowania bez narażania ludzkiego zdrowia i życia. Dlatego apelujemy do władz Rzeczypospolitej o przełożenie zaplanowanych na 10 maja 2020 roku wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak również innych wyborów uzupełniających do różnych szczebli samorządu terytorialnego” – stwierdził Mirosław Lech.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content