Sukces Gminy Korycin – zrealizujemy kolejny projekt transgraniczny

Nasz projekt pn. „Rozwój turystyki aktywnej napędzanej dziedzictwem pogranicza” znalazł się wśród 25 wybranych do dofinansowania przez obradujący w Druskiennikach Wspólny Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020.

Liderem projektu jest Gmina Korycin, a partnerem Samorząd Rejonu Wileńskiego.

W naszej gminie dzięki wsparciu funduszami unijnymi powstaną miejsca wypoczynkowe przy szklaku turystycznym nad rzeką Kumiałką w miejscowościach: Szumowo, Aulakowszczyzna, Gorszczyzna i Rudka. Zakupimy także kajaki i przyczepę do ich przewożenia, a także rower wodny. Nasz litewski partner nabędzie ratrak do przygotowywania tras narciarskich, dmuchawy do naśnieżania oraz sprzęt narciarski. Odbędzie się także, po obydwu stronach granicy, szereg wspólnych spotkań i wydarzeń promujących turystykę aktywną.

Zakładana wartość wszystkich działań wynosi 850 000 Euro, z czego dla Gminy Korycin przypada 502 000 Euro (w tym 85% dofinansowania z UE czyli ok. 427 000 Euro).

            Nie jest to pierwszy wspólny projekt z Rejonem Wileńskim. W ramach Interregu wykonaliśmy infrastrukturę plaży nad zalewem w Korycinie, a obecnie realizujemy projekt strażacki polegający na rozbudowie remizy OSP w Korycinie i zakupie dwóch wozów bojowych.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content