Serowarnie Gminy Korycin inspiracją do tworzenia podobnych na Białorusi

Gminę Korycin kolejny raz odwiedził w dniu 6 lutego 2020 r. wyjątkowy człowiek  – pan Edward Wojciechowicz, któremu na Białorusi udaje się robić coś, co  tak naprawdę wydaje się niemożliwe. W 2003 roku utworzył we wsi Komarowo Centrum rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej „Komarowo”, świadczące usługi doradcze dla lokalnej ludności w zakresie otwarcia i prowadzenia własnego biznesu. Wieloletnie doświadczenie Centrum było fundamentem powstania w 2017 roku Inkubatora Przedsiębiorczości „Komarowo”. Dzięki wsparciu finansowemu UE, w ramach Inkubatora zostały zrealizowane szkolenia dla przedsiębiorców z okolicznych rejonów oraz wydzielone granty (od 2 do 10 tys. EURO) na otwarcie własnego biznesu. Aktualnie Inkubator Przedsiębiorczości „Komarowo” świadczy usługi prawne, księgowe i konsultacyjne dla przedsiębiorców działających na wsi.  W 2016 roku Centrum rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej „Komarowo” wsparła również Ambasada RP w Mińsku, wydzielając środki na realizację projektu utworzenia piekarni „Komarowo” w ramach programu „Polska Pomoc”. Piekarnia została uruchomiona w 2017 roku i aktualnie zatrudnia 12 pracowników.

W 2019 roku Centrum zostało włączone do kolejnego projektu realizowanego przez agendę ONZ – Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP pt. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w branży turystycznej na szczeblu lokalnym w Republice Białorusi”. Projekt ma na celu wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy i możliwości zatrudnienia w branży turystycznej na szczeblu lokalnym w Republice Białorusi. Realizowany jest w miejscach, gdzie Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP prowadziło już wcześniej działania na rzecz wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i potencjału turystycznego: Leśnictwo Dzisna w Rejonie Miorskim, w obwodzie witebskim; Szkoła Żeglarstwa nad jeziorem Drywiaty w Brasławiu, w obwodzie witebskim; Kanał Augustowski w obwodzie grodzieńskim oraz Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Wiejskiej „Komarowo” w Rejonie Miadzielskim, w obwodzie mińskim. Jednym z działań projektowych była wizyta studyjna w województwie podlaskim (grudzień 2019 r.), której przewodniczył Michail Portnoy, Wiceminister Sportu i Turystyki Republiki Białorusi. Tematem wiodącym wizyty studyjnej były polskie doświadczenia w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w branży turystycznej na szczeblu lokalnym. Podczas kilkudniowego pobytu w województwie podlaskim, białoruscy uczestnicy wizyty studyjnej (władze lokalne, przedstawiciele podmiotów związanych z sektorem turystycznym) mieli okazję zapoznać się z polską wiedzą fachową w zakresie funkcjonowania lokalnych produktów turystycznych. Korzyści z tej wizyty dla strony białoruskiej obejmowały pomysły na rozwój nowych produktów turystycznych oraz nawiązanie współpracy partnerskiej z polskimi kolegami. Program wizyty studyjnej obejmował również Gminę Korycin, która aktywnie wspiera dalszy rozwój Centrum rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej „Komarowo”. Gmina Korycin zainspirowała również Edwarda Wojciechowicza do rozszerzenia działalności Centrum o utworzenie serowarni. Sery z Komarowa, produkowane w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych – będą nową atrakcją turystyczną, z którą utożsamiać się będą mieszkańcy rejonu. Budowę serowarni i produkcję serów Edward Wojciechowicz chciałby rozpocząć w oparciu o doświadczenia i wiedzę producentów sera korycińskiego z Gminy Korycin. W tym celu przyjechał do Korycina na wizytę zapoznawczą oraz aby porozumieć się z jednym z producentów sera korycińskiego w kwestii odbycia swoistego stażu w zakresie produkcji sera. Wizytę z serowiczami  rozpoczął od gospodarstwa Agnieszki i Marcina  Bielec w Aulakowszczyź, następnie odwiedził wytwórnię Ser Koryciński Swojski/ Zarzeccy w Mielnikach oraz Anię i Tomka Nietupskich w Gorszczyźnie.  Staż odbędzie się w ramach projektu „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w branży turystycznej na szczeblu lokalnym w Republice Białorusi” – finansowanego przez MSZ RP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content