Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola

ZARZĄDZENIE NR 1/2020
WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktu Przedszkolnego w Bombli oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2020/2021

 Na podstawie art.29 ust.2pkt 2 w związku z art.154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248).

§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  w  tym terminy składania dokumentów do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktu Przedszkolnego w Bombli oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im.Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2020/2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

WÓJT
Mirosław Lech

Załacznik
Harmonogram rekrutacji do Przedszkola im Jana Pawła II w Korycinie, Punktu Przedszkolnego w Bombli i klasy I Szkoły Podstawowej im Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie w roku szkolnym 2020/2021.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content