Informacja o wydaniu decyzji – obręb Laskowszczyzna

Korycin, dnia 24.10.2019 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
16-140 Korycin
ul. Knyszyńska 2A

 

IN.6733.3.2019

INFORMACJA  O  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

 

    Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 23 sierpnia 2019 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN, na działce o numerach ewidencyjnych gruntów 108/4 obręb Laskowszczyzna, gmina Korycin.

Decyzja została wydana dla Pana Karola Kuczyńskiego, zam. Laskowszczyzna 6, 16-130 Janów.

WÓJT
Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content