Jak wygląda droga wytwarzanych przez nas śmieci?

       Na zaproszenie Wójta Gminy Korycin i Prezesa Spółki BIOM sołtysi i radni Gminy Korycin mieli okazję odbyć wycieczkę drogą, którą pokonują wytwarzane przez każdego z nas śmieci od momentu ich odebrania z podwórek przez firmę zajmującą się gospodarką odpadami komunalnymi, aż do stacji docelowej.

    Zobaczyli stację przeładunkową w Świerzbieniach, do której trafiają odpady zmieszane z okolicznych gmin, gdzie zostają sprasowane w celu zmniejszenia ich objętości, a potem są przewożone do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Koszarówce. Następnie odwiedzili Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym, do którego trafiają odpady zebrane selektywnie, gdzie są „doczyszczane”, zaś na koniec obejrzeli Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. RIPOK w Koszarówce, do której odpady zbierane przez lokalnych operatorów z terenu 20 gmin dostarczane są bezpośrednio od odbiorców lub po zmniejszeniu ich objętości, ze stacji przeładunkowej. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne są poddawane mechaniczno-biologicznemu przetworzeniu w sortowni i kompostowni.

    Dokładnie i wyczerpująco na temat pracy Spółki BIOM, kosztów ponoszonych i uzyskanych zysków, a także planowanych inwestycji opowiedział Pan Mirosław Bałakier – Prezes Spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content