INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

   Korycin, dnia 23.08.2019 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
16-140 Korycin
ul. Knyszyńska 2a

IN.6733.2.2019

INFORMACJA  O  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

     Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 23 sierpnia 2019 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Popiołówka w ciągu drogi krajowej nr 8 wraz z dojazdami oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, oraz budowę i rozbiórkę tymczasowej drogi objazdowej i tymczasowego obiektu inżynierskiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 229, 171/1, 169, 220, 211, 226, 165/1, 152, 212, 170 w obrębie Popiołówka, gmina Korycin.

Decyzja została wydana dla:  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok.

WÓJT
Mirosław Lech

Plik do pobrania:
Informacja  o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu  publicznego.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content