Informacja w sprawie strat rolniczych spowodowanych suszą

      Informuję, iż zostały zakończone prace Komisji szacującej straty spowodowane warunkami suszy dla upraw wymienionych w monitoringu suszy rolniczej w Polsce IUNG.

      Komisja w składzie: Joanna Kulesa, przewodnicząca – przedstawiciel Urzędu Gminy, Agnieszka Szczygielska, członek – przedstawiciel ODR, Jerzy Burak, członek – przedstawiciel Izby Rolniczej dokonała oszacowania strat w uprawach na terenie Gminy Korycin w dniach 12,13,15,16 lipca br. W tych dniach szacowano takie uprawy jak: zboża jare i użytki zielone. Po ukazaniu się monitoringu Nr 7 Komisja w w/w składzie dokonała doszacowania szkód w uprawach kukurydzy oraz krzewach owocowych.

      Do Urzędu Gminy wpłynęło 460  wniosków suszowych i na dzień dzisiejszy przygotowywane są protokoły szacujące straty. O terminie podpisania protokołów rolnicy zostaną poinformowani poprzez funkcjonujący w naszej Gminie system sms-owego powiadamiania mieszkańców.

Wójt Gminy
Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content