Ruszyliśmy z nowym projektem

     

Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

       W związku z realizowanym przez Gminę Korycin projektem LT-PL-3pt.” Matryca reagowania kryzysowego – nowe podejście do transgranicznego zarządzania kryzysowego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska INTERREG 2014, w dniach 13-14 czerwca  w Korycinie odbyło się szkolenie skierowane do 20 interesariuszy  z Polski i Litwy, poświęcone zagadnieniom związanym z szeroko rozumianym bezpieczeństwem transgranicznym.  Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele Partnerów w projekcie tj m.in. strażacy ochotnicy z Gminy Korycin z przedstawiciele trzech jednostek: Korycin, Ostra Góra i Krukowszczyzna, strażacy  ze Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej Rejonu Wileńskiego (Litwa) oraz przedstawiciele Służby Straży Pożarnej Samorządu Rejonu Wileńskiego (Litwa). Podczas szkolenia poruszone zostały zagadnienia związane z nowoczesnym podejściem do kwestii zarządzania kryzysowego w wymiarze transgranicznym (tj.ocena ryzyka, systemy komunikacji, ocena zdolności, procedury działania, procedury po kryzysie, szkolenia, realizacja, wspólne działania).

      W ramach w/w projektu Gmina Korycin planuje budowę remizy strażackiej  i zakup dwóch samochodów strażackich z wyposażeniem dla jednostek OSP z terenu gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content