Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze związane z ewakuacją przedszkola w Korycinie oraz cięcie samochodu

      W dniu 13 czerwca 2019 roku na obiekcie Przedszkola im. Jana Pawła II  Korycinie przeprowadzono ćwiczenia taktyczno – bojowe z udziałem wytypowanych sił i środków Państwowej Straży Pożarnej i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Korycin.

    Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości prowadzenia ewakuacji obiektu oraz gotowości operacyjnej jednostek ochrony przeciwpożarowej do prowadzenia działań na wypadek powstania zdarzeń w obiektach użyteczności publicznej, a także doskonalenie umiejętności współdziałania jednostek PSP i OSP w czasie bezpośrednich działań podczas pozorowanego zdarzenia.

      Scenariusz ćwiczeń ewakuacji przedszkola zakładał, że w jednym z pomieszczeń na I piętrze obiektu powstaje pożar. Rozprzestrzeniające się zadymienie po wszystkich kondygnacjach budynku stwarza zagrożenie dla dzieci i personelu placówki oświatowej. W obiekcie zarządzona zostaje ewakuacja. Wewnątrz pomieszczenia na I piętrze zostaje uwięziony pracownik – istnieje realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia. Z uwagi na silne zadymienie i rozprzestrzeniający się pożar osoba ta ewakuuje się przez okno na część dachu, znajdującym się nad parterem obiektu, gdzie oczekuje na pomoc służb ratowniczych. Podczas ewakuacji budynku stwierdzono dodatkowo nieobecność jednego pracownika – istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba ta pozostała wewnątrz obiektu w strefie zagrożenia.

     Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia mieli za zadanie ugasić pożar w obiekcie, ewakuować osobę z dachu z użyciem podnośnika hydraulicznego, przeszukać cały obiekt, odnaleźć osobę poszkodowaną, ewakuować ją na zewnątrz obiektu i udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zorganizować zaopatrzenie wodne.

       W ćwiczeniach udział brały 4 zastępy z JRG Sokółka, OSP KSRG Korycin oraz OSP Ostra Góra – czytamy w opracowaniu bryg. Dariusza Łukaszewicza na stronie sokolka.straz.bialystok.pl.

      Obserwatorami ćwiczeń byli mieszkańcy Korycina, dzieci z przedszkola, jak również uczestnicy warsztatów ph. „Bezpieczne pogranicze” związanych z projektem LT-PL-3R-202 „Emergency Response Martix – a new approach to cross-border emergency governance” w ramach Programu Współpracy Trangranicznej Litwa – Polska 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content