Informacja o unieważnieniu postępowania

Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

Korycin, dn. 04.06.2019 r.

GMINA KORYCIN
16-140 Korycin
ul. Knyszyńska 2a

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy procedury na wykonanie zamówienia z dnia 29 maja 2019 r. – organizacja 2 wydarzeń szkoleniowych w ramach projektu pt.: „Matryca reagowania kryzysowego – nowe podejście do transgranicznego zarządzania kryzysowego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Litwa – Polska (INTERREG VA).

Uprzejmie informuję, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Powody unieważnienia: nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymogi zapytania ofertowego.

Z up. Wójta
Joanna Kulesa
Sekretarz Gminy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content