Zaproszenie

WÓJT GMINY KORYCIN

zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka w Gminie Korycin

      W dniach od 23 maja do 13 czerwca 2019 roku zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka w Gminie Korycin oraz prognoza oddziaływania na środowisko.  Zapoznać się z powyższymi dokumentami można w pokoju Nr 7 w siedzibie Urzędu Gminy Korycin przy ul. Knyszyńskiej 2a w godzinach pracy Urzędy czyli od 7.30 do 15.30.

    Uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w w/w projekcie planu miejscowego można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2019 roku do Wójta Gminy Korycin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w formie:

– pisemnej na adres: Urząd Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin,
– ustnej – do protokołu, w pokoju nr 7 w siedzibie Urzędu,
– drogą elektroniczną na adres: inwestycjeug@op.pl

      Do dnia 5 lipca br. będzie działał także punkt konsultacyjny w pokoju nr 2 dotyczący konsultacji społecznych w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka, zaś każdą środę punkt będzie otwarty po godzinach pracy Urzędu Gminy tj. w godz. 15.30 – 18.00

     W dniu 13 czerwca 2019 roku o godz. 14.00 odbędzie się debata publiczna z udziałem eksperta nad rozwiązaniami przyjętymi w powyższym projekcie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego (sala konferencyjna GOKSiT w Korycinie).

    Istnieje możliwość zorganizowania transportu dla osób niepełnosprawnych. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie potrzeby transportu pod nr tel. 85 7229181, e-mail: konsultacje@korycin.pl lub sekretariat@korycin.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach

 Bieżące informacje o konsultacjach są dostępne na stronie http://bialystok.enot.pl/projekty  oraz na stronie Urzędu www.korycin.pl w zakładce konsultacje lub u koordynatora projektu Pani Ewy Michnowicz tel. 85 7229181, e-mail. konsultacje@korycin.pl lub sekretariat@korycin.pl.

WÓJT
Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content