Porozumienie samorządów w sprawie wspólnych działań na rzecz mieszkańców

    W czwartek – 16 maja 2019 roku w Parku Kulturowym Korycin – Milewszczyzna spotkali się: Jan Perkowski – Starosta Białostocki, Piotr Rećko – Starosta Sokólski, Mirosław Lech – Wójt Gminy Korycin oraz Wiesław Majewski – Zastępca Burmistrza Czarnej Białostockiej, aby ustalić szczegóły realizacji wspólnych inwestycji dotyczących przede wszystkim modernizacji ciągów dróg powiatowych i gminnych, które nie kończą się na granicy gminy czy starostwa.

     Zaprosiliśmy do Parku w Milewszczyźnie członków Zarządu Powiatu Sokólskiego, aby mogli przyjrzeć się potrzebom inwestycyjnym w tym miejscu – powiedział Wójt Gminy Korycin. Od dawna zastanawiam się nad możliwymi do zrealizowania przedsięwzięciami, na których nam szczególnie zależy, a dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i podróżnym, szczególnie w miejscach strategicznych, gdzie biegną drogi powiatowe czyli przy zbiorniku wodnym w Korycinie oraz w Milewszczyźnie. Gościliśmy także Starostę Białostockiego i Burmistrza z Czarnej Białostockiej, gdyż bardzo istotną komunikacyjnie i wymagającą modernizacji jest droga do Czarnej Wsi Kościelnej przez Jezierzysk, posiadająca jeszcze miejscami nawierzchnię brukową oraz inne graniczne ciągi drogowe. Nasze spotkanie zakończyło się konkretnymi, pozytywnymi ustaleniami w tej kwestii.

    Jako samorządowcy musimy współpracować ponad podziałami politycznymi, bo na tym budowaliśmy i budujemy nasze wspólne sukcesy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content