Ogłoszenie

Korycin dnia 06.05.2019 r.

GR.6840.2.2019

O G Ł O S Z E N I E

       Wójt Gminy Korycin w oparciu o art. 35  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018 r., poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży :

L/p Oznaczenie nieruchomości w/g danych z ewidencji gruntów Przeznaczenie i sposób jego zagospodarowania Pow. działki   w m 2 Położenie i opis nieruchomości Forma
sprzedaży
Cena sprzedaż
w  zł
  1 działka nr 65 o pow. 0,8600 ha

KW Nr BI1S/00032994/1

 Brak planu zagospodarowania przestrzennego – w/g klasyfikacji gruntów 8600 Bombla – działka zabudowana budynkiem mieszkalnym murowano-drewnianym, murowanym budynkiem gospodarczym i garażowym Bezprzetargowa – na rzecz współwłaściciela działki nr 65
(½ udziału)
69 239,00
(34 620,00 -1/2 wartości nieruchomości)

    Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Korycinie i stronie internetowej  www.korycin.pl  na okres 21 dni tj. do dnia 27 maja 2019r.

  Szczegółowe informacje dotyczące  sprzedaży ½ udziału  nieruchomości  zamieszczonej w niniejszym wykazie, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Korycinie, przy ul. Knyszyńskiej 2a, tel. 085 722-91-95, pokój nr 7.

                                                                                                               WÓJT
Mirosław  Lech

Ogłoszenie na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content