Kolejna kadencja Wójta Gminy jako członka Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

         W dniach 24-25 kwietnia 2019 roku odbyło się w Warszawie XXXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Było to pierwsze spotkanie delegatów z gmin członkowskich po wyborach samorządowych, zaś jednym z głównych punktów programu były wybory nowych władz Związku na 5-letnią kadencję.

        Wielkie gratulacje należą się Wójtowi Gminy Korycin Panu Mirosławowi Lech, który ponownie został wybrany na członka Zarządu ZGWRP.

   „Było to trudne wyzwanie – powiedział Wójt, gdyż na ponad 230 głosujących delegatów z całej Polski obecnych było tylko kilku z województwa podlaskiego. Zgłoszono też wyjątkowo dużą liczbę kandydatów do Zarządu, bo aż 18 na 10 wybieranych. Ponadto zgłoszony został również Pan Grzegorz Jakuć – obecny Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, który niestety uzyskał niskie poparcie. Tym bardziej cieszy fakt uznania, wyrażony przez koleżanki i kolegów samorządowców, które odczuwam jako docenienie mojej dotychczasowej aktywności na rzecz społeczności lokalnych. Cieszę się również, że Przewodniczącym Zarządu został wybrany mój wieloletni kolega – Pan Krzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol”.

    Drugi dzień obrad Zgromadzenia to przede wszystkim dyskusja merytoryczna, podczas której włodarze gmin omówili problemy: finansowania zadań własnych samorządu terytorialnego, a w szczególności oświaty, problemy transportu publicznego i dróg publicznych oraz zmiany granic gmin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content