I N F O R M A C J A

       W 2018 roku Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 14 000 złotych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.  Zostały zakupione dwa dotykowe monitory interaktywne, które będą wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia procesu lekcyjnego oraz rozwijania kompetencji informatycznych uczniów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content