INFORMACJA

Korycin, dnia 17.12.2018 r.

GMINA KORYCIN

IN.6733.1.2018

INFORMACJA  O  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

     Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 17 grudnia 2018 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 103956B od drogi krajowej nr 8 do wsi Białystoczek, gmina Korycin, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 50, 38/3, 39/5, 229, 60, 55/1, 16/9, 18/5, 16/7, 15/5, 14/9, 13/3, 10/6, 9/9, 8/3, 7/19, 6/3, 5/3, 4/3, 3/3, 2/8, 1/3 obręb Białystoczek, gmina Korycin oraz na działce o numerze ewidencyjnych gruntów 162/2  w obrębie Popiołówka, gmina Korycin.

Decyzja została wydana dla:  Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.

 

WÓJT
Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content