Już wiemy – projekt transgraniczny dedykowany Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymał dofinansowanie !!!

       To już wiadomość oficjalna – projekt pn. „Matryca reagowania kryzysowego – nowe podejście do transgranicznego zarządzania kryzysowego”, złożony w ramach Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A został zakwalifikowany do realizacji.

    Liderem projektu jest Gmina Korycin, a partnerami po stronie litewskiej są: Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicza Straż Pożarna Rejonu Wileńskiego. Budżet projektu wynosi 999 832,31 Euro, zaś dofinansowanie to 85% całości kosztów.

       Działania w naszej gminie obejmą rozbudowę remizy strażackiej w Korycinie oraz zakup dwóch wozów bojowych typu średniego z wyposażeniem za kwotę 595 596,26 Euro, zaś po stronie litewskiej również zostaną przeprowadzone prace remontowe remizy strażackiej oraz kupiony będzie jeden samochód typu średniego z wyposażeniem. Przeprowadzone zostaną także wspólne polsko-litewskie szkolenia dla członków straży pożarnych, poprawiające bezpieczeństwo po obu stronach granicy.

            Krótko mówiąc – Brawo MY!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content