„Kampania promująca dziedzictwo kulturowe Ziemi Korycińskiej” – nowy projekt w Gminie Korycin

          30 września 2018 roku pan Edmund Sobolewski – Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Korycińskiej uroczyście podpisał z Zarządem Województwa Podlaskiego, reprezentowanym przez Bogdana Dyjuka – członka Zarządu, umowę na realizację złożonego przez Towarzystwo, przy wsparciu Gminy Korycin, wniosku pn. „Kampania promująca dziedzictwo kulturowe Ziemi Korycińskiej”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

      W ramach tego projektu planowane jest zorganizowanie pleneru fotograficznego oraz wystawy poplenerowej, a także wydanie czterech różnorodnych publikacji promujących szeroko i kompleksowo rozumiane dziedzictwo kulturowe Ziemi Korycińskiej.

      Wszelkie dotychczasowe działania inwestycyjne i poza inwestycyjne samorządu i mieszkańców Gminy Korycin wydobyły z przeszłości, wyeksponowały i utrwaliły niezwykłe bogactwo kulturowe, kulinarne i rzemieślnicze Ziemi Korycińskiej. Jednak odczuwalny jest brak szerszych informacji dotyczących tego bogactwa. Wydanie planowanych publikacji, także w języku angielskim, z pewnością spowoduje wzrost zainteresowania naszą gminą i jej bogactwem zarówno w Polsce jak i za granicą. Z tym związane są również szanse na zwiększenie aktywności zawodowej naszych mieszkańców np. poprzez wzrost ruchu turystycznego.  W ramach przedsięwzięcia planowane są różnorodne, ale ściśle ze sobą powiązane działania promocyjne np. plener fotograficzny mający służyć wypracowaniu wysokiej jakości materiału zdjęciowego, który wykorzystamy do wydania planowanych w projekcie publikacji, wśród których będą materiały umożliwiające aktywne zwiedzanie największych atrakcji Gminy Korycin, w tym powstającego Parku Kulturowego w Milewszczyźnie czy planer z mapami do wykorzystania w wędrówkach pieszych, rowerowych, kajakowych czy samochodowych. W przeszłości gmina skupiała się na promocji poszczególnych produktów np. sera korycińskiego czy truskawek, a w tym przedsięwzięciu zaplanowaliśmy globalną promocję różnorodnego bogactwa kulturowego naszej gminy.

Wartość projektu wynosi 54 600 zł, zaś dofinansowanie to 100% całości założonych kosztów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content