Kolejny pozyskany milion złotych na inwestycje w Gminie Korycin

       We wtorek, 31 lipca 2018 roku Wójt Gminy Korycin wspólnie ze Skarbnikiem Gminy podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowę na realizację projektu pn. „Budowa systemu instalacji fotowoltaicznych i solarnych w Gminie Korycin” w ramach Programu RPOWP na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 1,7 mln zł, zaś dofinansowanie wynosi 1 mln zł.

      Projekt jest odpowiedzią na wzrost stopnia zanieczyszczenia środowiska w związku z rosnącą emisją szkodliwych pyłów i gazów, pochodzących z konsumpcji energii w budynkach mieszkalnych w Gminie Korycin. Dlatego na posesjach naszych mieszkańców pojawi się 47 instalacji fotowoltaicznych oraz 35 kolektorów słonecznych, które pozwolą na pozyskanie energii cieplnej i elektrycznej z OZE.

       Mamy już także wyłonionego wykonawcę inwestycji. Jest nim Arena Projektów Sp. z o.o. z Antoninowa, z którym została podpisana umowa i w przyszłym tygodniu ruszają pilotażowe montaże instalacji na budynkach mieszkalnych.

     Nie jest to pierwszy tego typu projekt w Gminie Korycin. W 2014 roku zakończyliśmy działanie pn. „Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin”, w ramach którego zakupiliśmy i zamontowaliśmy na budynkach użyteczności publicznej oraz prywatnych domach naszych mieszkańców 291 sztuk instalacji solarnych za kwotę 3 939 239,85 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content