Emisja obligacji Gminy Korycin

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 6 uchwały Nr XXVIII/199/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Korycin.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Kopię załączonej specyfikacji odnajdą Państwo również na stronie internetowej http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/ wraz z Pakietem Informacyjnym oraz pozostałymi danymi potrzebnymi do oceny finansowej Gminy.

Jako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych.

WÓJT
 Mirosław Lech

 SKARBNIK  GMINY
 Andrzej Waszczeniuk

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin – zakładka Emisja obligacji Gminy Korycin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content