INFORMACJA

    Od 1 lutego 2018 roku Gmina Korycin wspólnie z partnerem –  administracją samorządu  Birstonas  na Litwie  rozpoczęła realizację  projektu  pt „Życie jak teatr – współpraca transgraniczna dla aktywnego starzenia się” w ramach Programu  INTERREG LITWA – POLSKA  (V-A). Projekt skierowany jest do seniorów po obu stronach granicy, a jego cele to:

– poprawa transgranicznej oferty społecznej i kulturalnej starzejącego się społeczeństwa,
– aktywizacja i integracja seniorów pogranicza w celu lepszej spójności społecznej,
– wzmocnienie i promowanie polityki aktywnego starzenia się w obszarze transgranicznym,
– wzmocnienie współpracy instytucji kultury i spójności społecznej pogranicza.

     W ramach w/w projektu seniorzy z gminy Korycin i rejonu  Birstonas  będą mogli uczestniczyć w warsztatach teatralnych  przygotowując wspólnie  spektakl, który następnie zostanie zaprezentowany  publiczności w Korycinie (Polska)  i  w Birstonas (Litwa). W ramach projektu zostanie również  zakupiony nowoczesny sprzęt oświetleniowo-nagłośnieniowy, który  usprawni  przygotowanie spektaklu.

     Całkowity budżet projektu wynosi 49 609,85 EUR, a dofinansowanie z ERDF to 42 168,36 EUR (85%).

 

 

Project: „LIFE LIKE A THEATER – cross-border cooperation for active aging” No: LT-PL-2S-184 
     implemented by: Commune Korycin – Poland,   Birstonas Municipality – Lithuania,     
             The total budget: 49 609,85 EUR     Funding from the ERDF:42 168,36 EUR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content