Puchar Recyklingu dla Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza”

       Z przyjemnością informujemy, że Związek Gmin „Kumiałka – Biebrza” z siedzibą w Korycinie, w skład którego wchodzą Gminy Korycin i Janów, został uhonorowany bardzo prestiżowymi nagrodami. Kapituła Konkursu o Puchar Recyklingu przyznała mu Puchar Recyklingu Związku Gmin Wiejskich RP w kategorii Gmina Recyklingu oraz wyróżnienie w kategorii frakcyjnej „Lider Zbiórki Tworzyw” i „Lider Recyklingu – Opakowania”.

       Nagroda główna została wręczona 16 października 2017 roku podczas uroczystej Gali Kongresu ENVICON w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Natomiast na finale konkursu, który miał miejsce w czasie Targów POL-ECO w Poznaniu w dniu 17 października br. zostały wręczone pozostałe nagrody. W imieniu Związku odebrał je Pan Mirosław Lech – Wójt Gminy Korycin i jednocześnie Przewodniczący Zarządu Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza”.

      Z tej okazji należy przypomnieć, że Związek Gmin „Kumiałka – Biebrza” od czasu założenia tj. od 7 maja 1996 roku postawił na selektywną zbiórkę odpadów. Był pierwszym i jedynym związkiem międzygminnym w województwie (jeszcze wtedy białostockim). Jego członkami były Gminy: Janów, Korycin i Suchowola.

       Bardzo mocnym uhonorowaniem działalności Związku było zdobycie w listopadzie 1997 roku pierwszej nagrody w „Konkursie na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich”, zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wysokość nagrody wyniosła 400 000 zł. Z tych środków wykonano i zakupiono m.in.:

– kontenery KP-7 czterokomorowe, przystosowane do selektywnej zbiórki odpadów oraz wybudowano pod te kontenery punkty tymczasowej zbiórki odpadów we wszystkich miejscowościach trzech gmin członkowskich Związku,

– wykonano modernizację składowiska odpadów w Janowie przystosowując je do selektywnej zbiórki odpadów,

– nowy samochód STAR z naczepą hakową do przewożenia kontenerów oraz pojemniki MGB 120-litrowe.

        W 2001 roku Związek Gmin „Kumiałka – Biebrza” został po raz kolejny laureatem IV edycji „Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich” i otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 350 000 zł. Nagroda ta w większej części przeznaczona została na budowę międzygminnego zakładu utylizacji i składowania odpadów stałych w Poświętnym, którego inwestorem była Gmina Suchowola.

         Ponadto Związek przeprowadził dużą inwestycję polegającą na termomodernizacji obiektów publicznych na terenie gmin członkowskich, za co otrzymał w roku 2004 i 2005 wyróżnienie Lidera Świata Energii w kategorii Poszanowanie Energii.

       W 2012 roku składowiska odpadów znajdujące się na terenach gmin członkowskich zostały zrekultywowane przy udziale wkładu własnego Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza”. Rekultywacja przeprowadzona była w ramach projektu „Rekultywacja składowisk ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”.

         W 2013 roku, po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy członkowskie: Janów, Korycin i Suchowola zadania własne w tym zakresie przekazały Związkowi Gmin. Od stycznia 2014 roku w Związku pozostały Gminy Janów i Korycin.

   Konieczne było wybudowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).W tym celu Związek kupił od Gminy Korycin budynek gospodarczy wraz z przylegającym terenem i przeprowadził inwestycję polegającą na wymianie okien i drzwi, pokrycia dachowego oraz wykonaniu przyłącza elektrycznego do budynku wraz z naprawą instalacji elektrycznej.

        W 2015 roku została wykonana modernizacja budynku PSZOK. Inwestycja została przekazana do realizacji Gminie Korycin, która na ten cel pozyskała środki z PROW. Związek Gmin dofinansował inwestycję w formie dotacji w wysokości 140 000 zł. Cała wartość inwestycji wyniosła 334 000 zł.

   Działania Związku przynoszą efekty, gdyż ok. 99% mieszkańców prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. Niewątpliwie jest to skutek wieloletniej pracy z mieszkańcami m.in. wielorakich akcji edukacyjno-informacyjnych wśród dzieci i młodzieży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content