Trzymajmy kciuki za wspólne z Białorusią dwa wnioski transgraniczne

       W dniu 29 czerwca 2017 r. razem z partnerami z Białorusi i Polski podpisaliśmy dwa wnioski o dofinansowanie wspólnych działań po obydwu stronach granicy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

     W pierwszym z nich partnerem Gminy Korycin jest Wilejski Rejonowy Komitet Wykonawczy, a projekt zakłada budowę amfiteatru nad zalewem w Korycinie, zagospodarowanie plaży, utworzenie 3 miejsc postojowych wzdłuż rzeki Kumiałki, budowę repliki grodziska średniowiecznego w Milewszczyźnie oraz kolejne inwestycje w Gorszczyźnie – wsi korycińskiego sera. Partner białoruski planuje podobne działania inwestycyjne na terenie Wilejki.  Liderem projektu jest Gmina Korycin.

       Drugi projekt jest kooperacją Gmin: Korycin, Janów, Nowy Dwór i Szudziałowo oraz Grodzieńskiego Obwodowego Zarządu Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych poprzez opracowanie wspólnej strategii procedur w zakresie zagrożeń transgranicznych dla oddziałów straży pożarnej z Polski i Białorusi. Ze strony Polskiej najistotniejszymi elementami projektu jest zakup 6 wozów bojowych dla ochotniczych straży pożarnych oraz rozbudowa 3 remiz OSP. Ze strony białoruskiej remont zabytkowego budynku z przystosowaniem do celów edukacji i szkoleń dla młodzieży w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zakup wozu bojowego. Liderem projektu jest Gmina Korycin.

    Wnioski zostały wysłane do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina w Warszawie, zaś decyzja, które z nich otrzymają dofinansowanie zapadnie pod koniec 2017 roku.

            Trzymamy kciuki!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content