Forum Samorządowe Gmin Powiatu Sokólskiego

      26 maja 2017 r. w Korycinie zostało powołane Forum Samorządowe Gmin Powiatu Sokólskiego. Jest to płaszczyzna do dyskusji o problemach samorządowych i potrzebach zmian, które usprawnią działanie samorządów. Miejsce do dyskusji, wymiany doświadczeń, otwartej debaty z mieszkańcami naszych gmin.

     W spotkaniu założycielskim udział wzięli Wójtowie: Mirosław Lech – Wójt Gminy Korycin, Czesław Jan Kiejko – Wójt Gminy Janów, Tadeusz Tokarewicz – Wójt Gminy Szudziałowo, Andrzej Humienny – Wójt Gminy Nowy Dwór oraz Burmistrzowie: Ewa Kulikowska – Burmistrz Sokółki i Michał Matyskiel – Burmistrz Suchowoli.

       Mirosław Lech podkreślił, że podczas spotkań Forum chcemy dyskutować zarówno o problemach dotykających gminy, jak i o możliwościach prorozwojowych. Myślę, że to ciekawa inicjatywa, której do tej pory brakowało, gdyż współpraca to jeden z warunków rozwoju. Chodzi również o wymianę doświadczeń, wzajemną pomoc i wykorzystanie potencjału, który  mamy. Jest to inicjatywa apolityczna, nie skierowana przeciwko nikomu, życzliwa. Chodzi nam również o to, aby informować się wzajemnie, jak również naszych mieszkańców o tym, jaką rolę pełni samorząd, jakie są jego problemy, co może się wiązać z proponowanymi zmianami ustrojowymi, o których od dłuższego czasu słychać w sferach politycznych. Nie mamy tematów tabu.

      Wójt Korycina dodał, że formuła Forum jest otwarta. Na kolejne spotkanie, które odbędzie się 27 czerwca w kawiarni „Lira” w Sokółce na pewno zaprosimy wszystkie nasze koleżanki i kolegów oraz przedstawicieli rad gminnych. Jestem przekonany o potrzebie zorganizowania takiego przedsięwzięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content