Rozbudowa Przedszkola w Korycinie

loga Litwa i Korycin

      W lutym 2017 roku Gmina Korycin podpisała z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej, pełniącym funkcję instytucji zarządzającej Programem INTERREG V-A Litwa – Polska umowę w sprawie realizacji Projektu pn. „Transgraniczna Sieć Wczesnej Edukacji” (No LT-PL-1R-106).

Projekt będzie realizowany przez Gminę Korycin (Lidera Projektu) wraz z partnerami litewskimi: Administracją Samorządu Birstonas i Przedszkolem „Skowronek” w Birstonas.

Całkowita wartość Projektu wynosi 998 187,95 EURO, w tym dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 848 459,75 EURO (85,00%).

Celem Projektu jest wzrost jakości życia poprzez promowanie i wdrażanie wysokiej jakości usług wczesnej edukacji w litewskim i polskim obszarze transgranicznym.

Działania w Projekcie obejmują remonty i rozbudowę przedszkoli w Korycinie oraz w Birstonas, jak również wspólne szkolenia dla pracowników instytucji wczesnej edukacji z Polski i Litwy. Pozwolą one uczestnikom z obu krajów poznać siebie nawzajem i wymienić doświadczenia. Przyczynią się do wzmocnienia więzi transgranicznych, a także posłużą do wymiany dobrych praktyk w celu dalszej pracy z dziećmi. Okazją do tego będą cztery Transgraniczne Pikniki Rodzinne, które zostaną zorganizowane zarówno w Polsce, jak i na Litwie dla przedszkolaków, nauczycieli oraz rodziców.

Plik do pobrania:
Rozbudowa Przedszkola w Korycinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content