Forum Samorządowe w obronie samorządności

       Samorządowcy z całej Polski spotkali się 16 marca 2017 roku w Warszawie na Forum Samorządowym, które zostało zorganizowane pod hasłem „Twój los w Twoich rękach”. Wzięło w nim w udział ponad 1600 osób i było to największe spotkanie samorządowców od lat – swoisty manifest jedności samorządów.

     W przyjętym podczas Forum apelu samorządowcy wyrazili sprzeciw wobec wprowadzanych i zapowiadanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmian prawa samorządowego w Polsce, w szczególności o charakterze ustrojowym.  Zaapelowali o respektowanie postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiążącego nasz kraj prawa międzynarodowego, w tym Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (Apel w załączeniu). Pod Apelem podpisały się m.in. Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Metropolii Polskich 1990, Unia Miasteczek Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych.

      W obronie samorządu, przeciwstawiając się niekonstytucyjnym zmianom został powołany również Samorządowy Komitet Protestacyjny, który jest porozumieniem korporacji samorządowych. Będzie się on zajmował szeregiem działań od projektów promocyjnych, związanych z obroną samorządu, po protesty zewnętrzne np. w Dzień Samorządu Terytorialnego. Przyjęto również przez aklamację „Kartę Samorządności” (załączeniu), w której zawarto „konstytucyjne zasady ustroju państwa”, domagając się przestrzegania ich przez rządzących i stanowiących prawo.

      Gmina Korycin aktywnie uczestniczyła w Forum Samorządowym w myśl zasady „Nic o nas bez nas”. W dyskusji zabrał głos Pan Mirosław Lech – Wójt Gminy Korycin, który również w imieniu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego podkreślił konieczność jeszcze większej konsolidacji środowisk samorządowych i uświadamiania mieszkańców, że zapowiadane przez PiS zmiany prowadzą do zniszczenia sprawności i potencjału polskich samorządów, a w efekcie do zahamowania rozwoju Polski lokalnej. Nasza delegacja podpisała „Kartę Samorządności”, przyłączając się w ten sposób do ogólnopolskiego ruchu mającego  na celu dobro Ojczyzny i zachowanie jej podstawowych osiągnięć i wartości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content