Informacja Wójta Gminy Korycin

      Informacja Wójta Gminy Korycin w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie, Punktów Przedszkolnych w Bombli i Zabrodziu oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram czynności:

Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie deklaracji przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola/punktów przedszkolnych o kontynuacji wychowania przedszkolnego 1-10 marca 2017 r.
2. Składanie wniosków wraz z załącznikami do przedszkola/ klasy I SP Przedszkole

Od 17 do 24 marca 2017r.

I kl. SP

Od 8 do 24 marca 2017r

Do 29 maja 2017r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego/ kl .I SP i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego czynności o których mowa w art.20u ust.7 ustawy Do 31 marca 2017r. Do 30 maja 2017r.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych Do 10 kwietnia 2017r. W terminie jednego dnia od ostatniego dnia na rozpatrzenie w postępowaniu rekrutacyjnym odwołania od rozstrzygnięcia komisji, zgodnie z art.20c ust.9 ustawy
 

5.

 

Pisemne potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły w postaci oświadczenia Do 14  kwietnia 2017r. W terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym
 

6.

 

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17 kwietnia 2017r. do godz. 14.00 Nie później niż w terminie 3 dni od ostatniego dnia na potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postępowaniu uzupełniającym
 

7.

 

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 

9.

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
 

10.

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora  odwołania od rozstrzygnięcia   komisji rekrutacyjnej

WÓJT
Mirosław Lech

 Ogłoszenie na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content