Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie budowy drogi ekspresowej S19

     W dniu 20 stycznia br. urzędzie Gminy Korycin odbyło się spotkanie dotyczące budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku: Kuźnica – Sokółka – Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo – Choroszcz – Ploski – Chlebczyn Część 2 – odcinek Sokółka – Korycin, z obwodnicą Sokółki, długość ok. 33,7 km. Celem spotkania było poinformowanie społeczności lokalnej o zakresie inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem planowanego przebiegu dodatkowych jezdni i obsługi komunikacyjnej przyległego terenu do projektowanej drogi ekspresowej. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy Gmin Korycin i Janów. Wnioski wypracowane podczas takiego spotkania należy złożyć we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy do dnia 1 lutego 2017 roku (formularz – uwagi i wnioski w załączeniu), mogą one spowodować konieczność korekt w planowanych rozwiązaniach, dlatego też spotkania informacyjne pełnią rolę sprzężenia zwrotnego w procesie lokalizacji drogi.

      Początek projektowanej drogi ekspresowej S19 znajduje się w pobliżu miejscowości Sokółka, zaś trasa kończy się w okolicy Korycina. Rozpatrywane są 4 warianty przebiegu trasy. Wariant pierwszy omija Ostoję Knyszyńską i ma długość ok. 58 km, pozostałe trzy warianty przedstawiają trasy o długości ok. 34-39 km. Każdy z nich przewiduje budowę węzłów „Sokółka Południe” i „Korycin” oraz dwie pary miejsc obsługi podróżnych (MOP). Ponadto w wariancie pierwszym projektowany jest dodatkowo węzeł „Suchowola”, zaś w pozostałych wariantach węzeł „Janów”.

      Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2020-2024, zaś spodziewane korzyści wynikające z jej realizacji to:
– poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu projektowanej drogi,
– poprawa przepustowości, komfortu jazdy, prędkości ruchu,
– poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie,
– umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej drogi,
– wytworzenie sprawnego połączenia drogowego przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy oraz przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku,
– usprawnienie wymiany handlowej pomiędzy krajami leżącymi na szlaku korytarza, a w sposób pośredni również z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej,
– usprawnienie wymiany turystycznej oraz kulturowej pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Plik do pobrania:
Formularz – uwagi i wnioski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content