Informacja z sesji otwarcia ofert – przetarg na przebudowę dróg gminnych

     

     W dniu 23 listopada br. odbyło się otwarcie ofert na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: nr 103978B, nr 103963B, nr 103959B, nr 103953B w Gminie Korycin” mająca na celu poprawę infrastruktury transportowej i bezpieczeństwa na drogach  poprzez przebudowę dróg w gminie Korycin.

 

Część I – zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 103953B łączącej drogę krajową Nr 8 z drogą powiatową Nr 1308B, przebiegającą przez m. Wojtachy

Część II – przebudowa drogi gminnej Nr 103959B Stok-Bombla położonej na terenie Gminy Korycin

Część III – przebudowa drogi gminnej Nr 103978B i 103963B Zabrodzie-Olszynka położonych na terenie Gminy Korycin”.

Wpłynęły 3 oferty na wykonanie części II i III projektowanego zadania tj.

  1. Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. Białystok z ceną brutto: część II – 1 213 213,02 zł; część III – 1 496 550,18 zł.
  2. STRABAG Sp. z o.o.  Pruszków z ceną brutto: część II – 1 121 538,98 zł; część III – 1 448 743,93 zł.
  3. Ekodrom Sp. z o.o. Augustów z ceną brutto: część II – 1 998 948,49 zł; część III – 2 591 727,28 zł.

        Na wykonawcę zadania została wybrana Firma STRABAG, zaś na część I zadania dotyczącą zaprojektowania i przebudowy drogi w miejscowości Wojtachy zostanie ogłoszony oddzielny przetarg.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content