Kampania informacyjna na temat reformy edukacji

    Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z kuratoriami oświaty rozpoczęło kampanię informacyjną na temat reformy edukacji. Kuratorium Oświaty w Białymstoku zorganizowało spotkania informacyjne, których celem jest przedstawienie organom prowadzącym i dyrektorom szkół zmian zapowiadanych w oświacie. W dniu 7 grudnia 2016 roku takie spotkanie dla  powiatu białostockiego i monieckiego odbyło się w Zespole Szkół w Korycinie. Brała w nim udział pani Bożena Dzitkowska – Wicekurator Oświaty, która wraz z pracownikami kuratorium przedstawiła najważniejsze założenia wprowadzanej reformy edukacji tj. nowy ustrój szkolny z harmonogramem wdrażania reformy, nową strukturę szkolnictwa oraz zmiany w procesie nauczania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content